બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ૩૧૭૩ ભરતી

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ૩૧૭૩ ભરતી મહત્વની તારીખો રજીસ્ટ્રેશન તારીખ    :  01/06/2018   to    30/06/2018 પરીક્ષાની તારીખ    :  નવેમ્બર- ડિસેમ્બર ઉમર                :  18 – 33 વર્ષ લાયકાત            :  12th Pass કુલ ગુણ            :   200 ગુણ For More Detail             : www.ojas.gujrat.gov.in

EPFO ASSISTANT 1324 POST

Important  Dates: Registration date          : 1ST  JUNE TO 23RD  JUNE Online exam                  :    27TH JULY Age                                   :   18 TO 30 Qualification                   :  ANY DEGREE For More Detail  Click      : www.ibpsonline.ibps.in 

SBI 8653 Clerk / Junior Associate (Customer Support & Sales) Recruitment 2019

SBI Clerk Jobs 2019 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 📌 સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ક્લાર્ક / જુનિયર એસોશીએટ ની ભરતી જાહેર. 🔹 કુલ જગ્યાઓ: 8653 🔸 લાયકાત: ગ્રેજ્યુએટ 🔹 ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 03/05/2019 વધુ વિગત અને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે ક્લિક કરો: http://bit.ly/sbi-8653-clerk-jobs-2019 

ITI INSTRUCTOR 2367 jobs

નમસ્કાર મિત્રો, મારા વ્હાલા એન્જીનિયર્સ મિત્રો , જે સરકારી નોકરીની તલાશમાં છે એમના માટે  શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ  દ્વારા 2367 જેટલી સુપરવાઈઝર ઇન્સ્ટ્રટર (ITI)  ની ભરતી બહાર પાડીને એક સોનેરી તક ઉભી કરવામાં આવી છે.આટલી મોટી સંખ્યામાં વેકેન્સી કદાચ આ પોસ્ટ માટે પહેલીવાર જ છે.તો મિત્રો આ તક ચૂકવા જેવી નથી. હવે આ ભરતી વિશે…